Imajući na umu veliki potencijal poslovanja u sferi MICE turizma, Crna Gora je posljednjih nekoliko godina razvijala neophodnu logistiku u namjeri da se što bolje pozicionira na ovom veoma važnom tržistu. Svi novi, kao i oni u potpunosti rekunstruisani hoteli su u svoju ponudu uključili infrastrukturu neophodnu za održavanje kongresa i konferencija, a koja uključuje i modernu tehnološku opremu.

Ukoliko želite da organizujete sastanak, seminar, kongres, incentive putovanje ili neki događaj u Crnoj Gori, naša agencija, specijalizovana za receptivni turizam, je definitivno najbolji izbor za vas. U mogućnosti smo da organizujemo bilo koju uslugu koja vam je neophodna: transfere, smještaj, izlete, rezervaciju konferencijskih kapaciteta, tehničku podršku, „team building“, zabavu, animaciju i konstantnu uslugu Gulliver Montenegro tima.